เรื่องของการตัดผมการเรียนตัดผม

หากต้องการตัดส่วนท้ายของศีรษะให้แน่ใจว่าได้ใช้กรรไกรคู่ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเส้นผมและควรถอนขนแปรงออกเพื่อให้ได้คำแนะนำตามที่ระบุไว้ ที่ระดับความสูงของวัดให้ตัดเส้นใยหนึ่งเส้นหนึ่งไปอีกทางหนึ่งโดยวิธีการเลือกแนวตั้งโดยการสังเกตมุม 30-45 องศาที่ด้านล่างของบริเวณวัดจะเป็นแนวทางในการตัด การตัดบริเวณท้ายทอยที่ยกขึ้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นทำให้เกิดการครอบงำจากวัดไปยังบริเวณต้นคออุปกรณ์ตัดผม เลือกเส้นโดยการเลือกแนวนอนและตามแนวของส่วนล่างของปาล์มทำให้ตัด จากนั้นตรวจสอบด้วยการตัดแนวตั้งเหมือนกันตรวจหาข้อบกพร่องสร้างฟันชนิดหนึ่ง หลังจากที่ผ่านการดำเนินงานเราเลือกเส้นบางส่วนระหว่างนิ้วมือใกล้กับด้านบนของศีรษะและเพื่อความเป็นอิสระเราตัดด้วย “ต้นคริสต์มาส” หวีควรทำใกล้รากของส่วนหัว เราตัดแก้มด้วย “ฟัน” อย่างระมัดระวัง ปัจจุบันมีสถาบันเปิดสอนอาชีพในเรื่องของการตัดผมการเรียนตัดผมนั้น ช่างตัดผมจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผมทฤษฏีของทรงผมต่างๆการตัดผมให้เข้ากับรูปหน้าของลูกค้าอันนี้คือเรื่องสำคัญที่ช่างตัดผมควรจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เก่ง เมื่อเราฝึกฝนในทุกเรื่องของการตัดผมได้เก่งและชำนาญการแล้วไม่ว่าเราจะ เปิดร้านอยู่ที่ใดก็ตามก็จะมีลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจำมีการบอกต่อกันอย่างปากต่อปาก เพื่อที่จะมาใช้บริการในร้านของเรา

You may also like