เรียนนวดที่ใหนดีที่สุด หลักสูตรการนวดที่ดีที่สุด สำหรับการนวดแผนไทย และ สปา

by admin

หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การนวดไทยแบบมืออาชีพเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้เรียนความรู้พื้นฐานที่จำเป็นของการนวดไทย อาทิเช่น ความรู้เบื้องต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ และศรีรวิทยาของมนุษย์ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย และการนวดไทยตามแนวเส้นพื้นฐาน ทั่งร่างกายเป็นต้น จบหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปผสมผสานหรือต่อยอดไทยแบบมืออาชีพได้เข้าใจแก่นของศาสตร์นวดไทยเชลยศักดิ์อย่างชัดเจน

-เข้าใจแก่นของศาสตร์นวดไทยราชสำนักอย่างชัดเจนแบบมืออาชีพ

-สามารถผสมผสานศษสตร์อย่างมีเทคนิค และสามารถเลือกใช้กับความต้องการแตกต่างของลูกค้าระหว่างบุคคล

-สามารถสร้างมูลค้าทรีทเม้นท์อย่างมีชั้นเชิง

-เข้าใจทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและการนวดไทย

-สามารถนำความรู้เบื้งต้นที่ได้รับมาผสมผสานหรือต่อยอดการนวดไทย แบบมืออาชีพอย่างมีเทคนิค

-ทราบถึงหลักายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาระบบในร่างกายมนุษย์ทั้ง10ระบบ

-ทราบถึงข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดไทยและทราบถึงคำแนะนำหลังการนวดไทย

-ทราบถึงโครงเส้นสร้างของเส้นประธานสิบและโรคที่เกิดจากโรคประธานสิบ

-ทราบถึงประวัติบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ประวัติการแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยถึงปัจจุบัน

-ทราบถึงองค์ความรู้ประเภทของธุรกิจสปาบริการหลักและบริการเสริมในสปา

-ทราบถึงขั้นตอนการซักประวัติการตรวจร่างกายสำหรับการนวดไทย

พอเรียนจบสามารถทำงานหรือเปิดร้านเป็นของตนเองได้เลยตามหลักสูตร และอยากหาที่เรียนและไม่รู้ว่าจะเรียนนวดที่ไหนดี ติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยจร้า

สนใจสอบถามได้ที่ Tel.0805857444

Line:ID.@catalogspa

https://www.bsamassage.com

https://m.facebook.com.com/catalogspa

You may also like