เก้าอี้บาร์เบอร์ถือเป็นอุปกรณ์หลักที่ร้านตัดผมขาดไม่ได้

by admin

เก้าอี้บาร์เบอร์ถือเป็นอุปกรณ์หลักที่ร้านตัดผมขาดไม่ได้

ช่างตัดผมนั้นต้องเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กิริยามารยาทเรียบร้อย ให้ความช่วยเหลือต่อลูกค้าในบางโอกาส  เช่นในงานพิธีต่างๆ เราก็ควรให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือต่อลูกค้าบ้าง  การทักทายหรือการไหว้ลูกค้า เป็นสิ่งที่ช่างทุกคนควรกระทำ  ย่อมได้รับประโยชน์กับตัวเราเอง  และการทักทายถ้าจำชื่อลูกค้าได้ ให้เรียกทันที  การจำชื่อลูกค้าได้ก็มีส่วนในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ซึ่งลูกค้าคนนั้นจะนึกภูมิใจในตัวเขาเอง ที่ยังมีคนรู้จักทักทายเขาก่อน  ซึ่งเป็นการทำให้ลูกค้าคิดชื่นชมในตัวช่างคนนั้นได้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เป็นช่างสามารถชนะใจลูกค้าได้แล้ว อุปกรณ์หลักๆที่ใช้ในการตัดผม ได้แก่ปัตตาเลี่ยน กรรไกรตัดผม กรรไกรฟันปลา หวีใหญ่ หวีเล็ก หวีซอย กระปุกแป้งแปรงปัด ด้ามมีดโกน ใบมีดโกน กระบอกฉีดน้ำ นอกจากนี้เก้าอี้บาร์เบอร์ก็ถือเป็นอุปกรณ์หลักที่ช่างตัดผมควรจะมีและถือเป็นอุปกรณ์ตัดผมในร้านตัดผมที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งเก้าอี้บาร์เบอร์นั้น สามารถ ปรับนั่งปรับเอนนอนได้มีที่พักเท้า และหมอนรองศีรษะสามารถปรับปรับระดับได้เป็นเบาะที่นุ่มสบาย ไว้รองรับกับผู้ที่เข้ามาใช้บริการตัดผมค่ะ  นอกจากอุปกรณ์ตัดผมแล้ว คุณสมบัติพื้นฐานที่ช่างตัดผมมืออาชีพที่ควรจะมีติดตัว เพื่อเป็นมารยาทที่ดีได้ติดตัวนอกจากการประกอบอาชีพแล้วยังส่งผลดีต่อชีวิตประจำวันอีกด้วย

You may also like