วิธีการถักเปียแบบต่างๆ

by admin

วิธีการถักเปียแบบต่างๆ

การถักเปีย 3 โดยการจับผม 3 เส้นใช้นิ้ว 2 นิ้วกรีดจับผมลักษณะสามเหลี่ยมเล็กมาถึงขวัญผมแบ่งผมเป็น 3 ช่อช่อที่หนึ่งทับเส้นที่ 2 และช่อที่ 3 ทับเส้นที่ 1 ตัดผมเข้าใส่เส้นที่ 3 ตัดผมใส่เส้นที่ 2 สลับกันไปมาขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาค่ะ การถักเปียสามแบบม้วนเก็บผม เข้าไปข้างในท้ายทอยโดยการแบ่งผม 3 เส้นตรงทำเหมือนเปีย 3 แต่จับใหญ่แล้วดึงขึ้นให้สูงทำไปเรื่อยๆจนถึงท้ายทอยแล้วเอาไปผมม้วนเข้าหาท้ายทอยประกิตด้านในเสร็จแล้วจัดดอกไม้เป็นรูปตัวยูค่ะ  เปียนูนจับใหญ่โดยการแบ่งผมแล้วจะขึ้นมา 3 เส้นทำเหมือนเปียสามแต่จะปิดลงข้างล่างเส้นที่ 1 Bit ลงทับเส้นที่สองเส้นที่ 3 Bit ลงทับเส้นที่ 1 ค่ะ  เปีย 4 การจับผมออกเป็น 4 เส้นจับเหล็ก 1/2 และ 4 Bit ลงทับเส้นที่ 1 เริ่ม 1/2 และ 4 Bit ลงข้างล่างทับเส้นที่ 1 ทำไปเรื่อยๆจนหมดศีรษะค่ะ  เปียโซ่โดยจะทำเหมือนกับเปีย 4 นะคะจับเส้นที่ 1/2 4 Bit ลงทับเส้นที่หนึ่งแล้วจับผมเราจะจับใหญ่เวลาปีออกมาแล้วจะนูนตรงกลางศรีษะหรือเราจะนับเส้นขวาอยู่เอาลงตรงกลางล่างเส้นซ้ายบิดทับเส้นกลางล่าง  เปีย 5 จับเล็ก 5 เส้นเริ่มนับจากหนึ่งอยู่ให้ 2/3 และ 5 ใต้ 4/1 ค่ะ   เปียฝรั่งครึ่งหัวโดยทำเป็นเกลียวนะคะแบ่งผมด้านหน้าถึงหน้าผากเริ่มจากด้านบนแต่ละข้างแบ่งผมด้านบนด้านหน้าผากออกเป็น 2 ช่อแล้วบิดเป็นเกลียวท่อที่ 1 ลงล่างทับเช่าที่ 2 เท่าที่ 2 คงไว้นับเป็นช่อที่ 1 ใหม่อยู่บนเช่าที่ 1 แล้วจับผมเข้าใส่แล้วบิดเป็นเกลียวนับเป็นช่วงที่ 2 ใหม่อยู่ยากนะคะทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆบิดเป็นเกลียวไปเรื่อยๆการจับผมเข้าใส่เราจะด้านหน้าเป็นช่อเล็กไปเรื่อยๆจนหมดแล้วหมุนเป็นเกลียวยางรัดได้ด้านหลังทั้งสองข้างตกแต่งด้วยดอกไม้ตามความเหมาะสม จะทำเป็นเกลียวแต่ด้านหน้าด้านหลังจะปล่อยผมไว้ค่ะ  อุปกรณ์ทำผมชิ้นเอก คือกิ๊บหนีบผมค่ะ

You may also like