คุณสมบัติที่ดีของช่างตัดผมมืออาชีพ

by admin

คุณสมบัติที่ดีของช่างตัดผมมืออาชีพ

ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1 เกิดจากความสะอาด  ประการแรกตัวเราต้องสะอาดเสียก่อนทั้งร่างกายและจิตใจ การแต่งกายการเคลื่อนไหวการวางบุคลิก บ่งบอกถึงความเป็นช่างที่ดี  ความสะอาดและการแต่งกายถ้าเปรียบเทียบเป็นบ้านก็ได้คนเรานั้นอยากจะอยู่บ้านที่สวยงามสะอาดใครเห็นก็อยากลองอยากเป็นเจ้าของ ถ้าเราทำความสะอาดแต่งกายให้สวยงามก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจของลูกค้าก่อให้เกิดความเชื่อถือและศรัทธาได้เช่นกัน

2 เกิดจากการยิ้มแย้มแจ่มใส  สุภาษิตชาวจีนพูดไว้ว่าถ้ายิ้มไม่เป็นอย่าทำการค้าเสียดีกว่า  ที่เป็นเช่นนั้นเพราะรอยยิ้มเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างมิตรไมตรีครั้งแรก  การยิ้มอย่างสุจริตใจย่อมสร้างมิตรให้กับเรา คนเราส่วนมากต้องการยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าการบูดบึ้งและการเศร้าหมองถ้าหากเราจะเปรียบเทียบรอยยิ้มเสมือนห้องรับแขกก็คงไม่แปลกเพราะเราสังเกตว่า เมื่อเราไปพบแขกถ้าเขาเชิญให้เราคอยที่จะห้องรับแขกแล้วก็รู้สึกสบายใจเมื่อได้พบกับห้องรับแขกที่จัดได้อย่างสวยหรู ก็เช่นเดียวกับรอยยิ้มเมื่อพบเจ้าของบ้านและได้เห็นรอยยิ้มของเจ้าของบ้านเราก็รู้สึกอบอุ่นใจ

3 เกิดจากความสุภาพอ่อนน้อม  คนไทยถือเรื่องความสุภาพอ่อนน้อมๆเป็นเรื่องสำคัญ จึงได้รับการอบรมสั่งสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนไทยเรายึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าความอ่อนน้อมความเคารพเป็นมงคลอันสูงสุดคนไทย คนไทยเราจึงอบรมสั่งสอนเน้นหนักในเรื่องความอ่อนน้อมนี้เป็นอย่างมาก  และถือเป็นกฎแน่นอนที่เดียวว่าเด็กต้องเคารพผู้ใหญ่ ลูกต้องเคารพพ่อแม่ ศิษย์ต้องเคารพบูชาครูบาอาจารย์ พระสกนิกรต้องเคารพพระมหากษัตริย์ พุทธศาสนิกชนต้องเคารพพระรัตนตรัย ถ้าไม่ทำอย่างนี้คือไม่มี ความเคารพนับถือเสียดีกว่าถูกตำหนิว่าไม่มีมารยาทหรือไม่มีวัฒนธรรม แต่ถ้ามีความเคารพอยู่ในตัวก็จะได้รับความยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีมีมารยาทเป็นผู้มีวัฒนธรรม  ที่เกิดจากการที่พูดจาสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนการพูดจาสุภาพเป็นจุดสนใจในหมู่คณะทำให้ผู้เคารพในความเชื่อถือและเป็นที่เกรงใจในหมู่คณะและสังคม การอ่อนน้อมย่อมได้ประโยชน์มากกว่าบุคคลที่แข็งกระด้างคนเราเกิดมาไม่มีอะไรเลยเพียงแต่พูดจาสุภาพอ่อนน้อมก็จะมีส่วนช่วยนำทางไปสู่ความสำเร็จได้เช่นกัน

นอกจากอุปกรณ์ตัดผมแล้ว นี่ถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ช่างตัดผมมืออาชีพที่ควรจะมีติดตัว เพื่อเป็นมารยาทที่ดีได้ติดตัวนอกจากการประกอบอาชีพแล้วยังส่งผลดีต่อชีวิตประจำวันอีกด้วย

You may also like