วิธีการทำผมทรงมอสแบบยาวและแบบสั้นค่ะ

by admin

วิธีการทำผมทรงมอสแบบยาวและแบบสั้นค่ะ

แบบยาวนั้นจะเริ่มจากการแบ่งผมตามแนวศีรษะเหลือผมไว้ให้รอบศรีษะ โดยแบ่งอย่าให้ขาดตอนนะคะการสร้างฐานจะเป็นด้านหน้าดึงผมทั้งสองข้างวัดปลายทางด้านหลังดึงผมวัดมุมทางเหมือนกันนะคะแล้วตัดวิธีการซอยด้านหลังช่องที่ 1 ดึงลงมาวัดกับช่อฐานยาวกว่า 1 เซนติเมตรแล้วตัดเท่าที่ 2 ดึงลงมาวัดกับเช่าที่หนึ่งยาวกว่า 1 เซนติเมตรแล้วตัดรอบที่ 3 ดึงลงมาวัดกับเช่าที่ 2 ยาวกว่า 1 เซนติเมตรแล้วแต่เท่าที่ 4 ดึงลงมาวัดกับเช่าที่ 3 ยาวกว่า 1 เซนติเมตรแล้วตัดเช่าที่ 5 ดึงลงมาวัดกับท่อที่ 4 ยาวกว่า 1 เซนติเมตรแล้วตัดค่ะส่วนด้านหน้านั้นชอบที่ 3 ดึงลงมาวัดกับช่อฐานยาวประมาณ 1 เซนติเมตรแล้วตัดเช่าที่ 2 ดึงลงมาวัดกับท่อที่หนึ่งยาวกว่า 1 เซนติเมตรแล้วตัดเช่าที่ 1 ดู ลงมากับท่อที่ 2 ยาวกว่า 1 เซนติเมตรแล้วตัดค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้แบ่งผมเป็นช่อเล็กๆประมาณ 1 นิ้วแบ่งตามแนวตั้งของศีรษะแล้วซอยในแนวครึ่งวงกลมทำดังนี้ให้รอบศีรษะ จะเริ่มจากด้านซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้นะคะจงระวังอย่าให้ผมด้านบนตกลงมาอยู่ด้านล่างและจะทำให้ผมแบ่งได้ค่ะและทำด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าหากว่าผมด้านล่างนั้น ไปข้างบนการเซ็ตควรใช้ไดร์เป่าค่ะ  ทรงมอสสั้นการแบ่งตามแนวศีรษะแบ่งอย่าให้ขาดดอนเหลือผมยาวไว้รอบศีรษะประมาณ 2 เซนติเมตรการสร้างฐานด้านหน้าดึงวัดระดับปลายจมูกและด้านหลังตัดผมให้ต่อกับด้านหน้ายาวตามความต้องการวิธีการซอยด้านหลังช่อที่ 1 ดึงลงมาวัดกับทหารเลยประมาณ 1 เซนติเมตรแล้วตากเช่าที่ 2 ดึงลงมาวัดกับท่อที่ 1 เลยประมาณ 1 เซนติเมตรแล้วตัดเช่าที่ 3 ดึงลงมากับเช่าที่ 2 เลยประมาณ 1 เซนติเมตรแล้วตัดเช่าที่ 4 ดึงลงมากับชอบที่ 3 เลยประมาณ 1 เซนติเมตรแล้วตัดช่อที่ 5 ดึงลงมาวัดกับท่อที่ 4 เลยประมาณ 1 เซนติเมตรแล้วตัด ด้านหลังช่องที่ 3 ดึงลงมาจัดให้เลยช่อฐาน 1 cm เศษๆเท่าที่ 2 ดึงลงมาตัดให้เลยเท่าที่ 3 ยาว 1 เซนติเมตรเศษๆชอบที่ 1 ดึงลงมาตัดให้เลยเช่าที่ 2 ยาว 1 cm หมายเหตุให้ตัดเหมือนมอสยาวนะคะในวิธีต่างๆ   โดยอุปกรณ์ตัดผมชิ้นหลักนี้ได้แก่กรรไกรตัดตรงค่ะ

You may also like