คุณสมบัติและบุคลิกที่ดีของช่างตัดผมควรมีดังต่อไปนี้

by admin

คุณสมบัติและบุคลิกที่ดีของช่างตัดผมควรมีดังต่อไปนี้

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคุณสมบัติและบุคลิกที่ดีของช่างตัดผมกันก่อนค่ะ  อันดับแรกสิ่งที่ช่างตัดผมไม่ควรกระทำต่อไปนี้  ไม่ควรพูดจาโต้เถียงลูกค้าและแซวลูกค้า  ถ้าท่านโต้เถียงพูดจาให้เจ็บใจ ท่านอาจจะประสบชัยชนะในครั้งแรกแต่เป็นเพียงชัยชนะที่ว่างเปล่า  ทั้งนี้เพราะท่านจะไม่สามารถได้รับไมตรีจิตจากอีกฝ่ายได้เลย  ดังนั้นจงพิจารณาตนเองว่าท่านต้องได้รับชัยชนะในการโต้แย้ง  หรือต้องการไมตรีจิตจากอีกฝ่ายหนึ่ง  น้อยครั้งนักที่ท่านจะได้รับทั้ง 2 อย่าง  ท่านอาจจะเป็นผู้ถูกในการขึ้นเสียงโต้แย้ง แต่การเปลี่ยนใจอีกฝ่ายหนึ่งให้คล้อยตามในเหตุผลของท่านมิใช่ง่าย  ท่านอาจจะพบกันเสียลูกค้า  ปราศจากผลจนดูประการหนึ่งว่า  ท่านเป็นฝ่ายผิดดีๆนี่เองค่ะ

คุณสมบัติและบุคลิกที่ดีของช่างตัดผมควรมีดังต่อไปนี้

  1. ในด้านความเชื่อถือของลูกค้าอันเป็นคุณสมบัติของช่างที่ดี

– มีความสามารถในเรื่องฝีมือ

– มีนิสัยใจคอดีมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและการตรงต่อเวลานัดหมายกับลูกค้า

– เป็นผู้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ

– เป็นผู้มีอารมณ์ขันและสุขุมเยือกเย็น

  1. ในด้านการเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ช่างตัดผมนั้นต้องเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อม ทั้งทางร่างกายและจิตใจ กิริยามารยาทเรียบร้อย ให้ความช่วยเหลือต่อลูกค้าในบางโอกาส  เช่นในงานพิธีต่างๆ เราก็ควรให้ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือต่อลูกค้าบ้าง  การทักทายหรือการไหว้ลูกค้า เป็นสิ่งที่ช่างทุกคนควรกระทำ  ย่อมได้รับประโยชน์กับตัวเราเอง  และการทักทายถ้าจำชื่อลูกค้าได้ ให้เรียกทันที  การจำชื่อลูกค้าได้ก็มีส่วนในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ซึ่งลูกค้าคนนั้นจะนึกภูมิใจในตัวเขาเอง ที่ยังมีคนรู้จักทักทายเขาก่อน  ซึ่งเป็นการทำให้ลูกค้าคิดชื่นชมในตัวช่างคนนั้นได้  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เป็นช่างสามารถชนะใจลูกค้าได้แล้ว

  1. ในด้านที่เป็นผู้รู้จักประมาณตนเอง

อาชีพช่างตัดผมก็ต้องไม่เย่อหยิ่งต่อลูกค้า และเพื่อนร่วมงานต้องรู้ถ้อยทีถ้อยอาศัย  และให้อภัยซึ่งกันและกัน จะต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนหนักแน่นไม่เอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน  ไม่ดื่มสุราและสูบบุหรี่ในขณะทำงาน  ไม่เป็นผู้ที่ติดสุราและการพนันลูกค้าจะหมดความเชื่อถือได้และทำให้เสียลูกค้าได้เช่นกันค่ะ

สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านความเชื่อถือของลูกค้าอันเป็นคุณสมบัติของช่างที่ดี  ด้านการเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ด้านที่เป็นผู้รู้จักประมาณตนเอง  และการเลือกใช้อุปกรณ์ตัดผมก็สำคัญมากเช่นกัน  อย่ามองข้ามเด็ดขาด  ถ้าอุปกรณ์กรของเราสะอาดสะอ้าน ก็ทำให้ลูกค้าปะทับใจได้เช่นกันค่ะ

You may also like