ประเภทของกรรไกร

by admin

ประเภทของกรรไกร

กรรไกรเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดวัสดุบางๆ โดยใช้แรงกดเล็กน้อย ใช้ตัดวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ  แผ่นโลหะบาง พลาสติกบาง อาหารบางอย่าง ผ้า เชือก เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในการตัดผมก็ได้ ส่วนกรรไกรขนาดใหญ่อาจใช้ตัดใบไม้หรือกิ่งไม้ ซึ่งมีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษ  กรรไกรนั้นต่างจากใบมีด เพราะมีใบมีด 2 อัน ประกบกันโดยมีจุดหมุนร่วมกัน กรรไกรส่วนใหญ่จะไม่มีความคมมากนัก แต่อาศัยแรงฉีกระหว่างใบมีดสองด้าน กรรไกรสำหรับเด็กจะมีความคมน้อยมาก และมักมีพลาสติกห่อหุ้มเอาไว้

กรรไกรมีหลายรูปแบบ เพื่อใช้งานต่างกัน

  1. กรรไกรตัดผ้า นิยมใช้กรรไกรด้ามโค้ง ขนาดกลาง คือ ขนาด 7-8 นิ้ว การเลือกซื้อกรรไกร ให้ลองตัดผ้าดูว่า คมหรือไม่ ถ้ากรรไกรดี    จะมีความคมจากโคนไปถึงปลายกรรไกร จะตัดได้เรียบ กรรไกรใช้สำหรับตัดผ้าเท่านั้น ไม่ควรนำไปตัดสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผ้า จะทำให้กรรไกรทื่อไม่คม การเก็บรักษา ควรเก็บในซองใส่กรรไกรโดยเฉพาะ ระวังอย่าให้ตกหรือหล่น เพราะจะทำให้กรรไกรสึก ตัดผ้าไม่ขาด ก่อนนำกรรไกรเก็บเข้าซอง ควรเช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือเช็ดด้วยน้ำมันจักร  เพราะจะเป็นการถนอม และยึดอายุการใช้งาน  และป้องกันการเกิดสนิมของกรรไกรได้
  2. กรรไกรตัดกระดาษ ควรใช้กรรไกรคุณภาพรองลงมา วิธีเลือกซื้อ ใช้สำหรับกรรไกรตัดกระดาษ ให้ลองตัดกระดาษดูว่า  คมหรือไม่ ถ้ากรรไกรดี    จะมีความคมจากโคนไปถึงปลายกรรไกร จะตัดได้เรียบ กรรไกรใช้สำหรับตัดกรดาษเท่านั้น ไม่ควรนำไปตัดสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กระดาษ จะทำให้กรรไกรทื่อไม่คม การเก็บรักษา ควรเก็บในซองใส่กรรไกรโดยเฉพาะ ระวังอย่าให้ตกหรือหล่น เพราะจะทำให้กรรไกรสึก ตัดกระดาษไม่เรียบ ก่อนนำกรรไกรเก็บเข้าซอง ควรเช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือเช็ดด้วยน้ำมันจักร  เพราะจะเป็นการถนอม และยึดอายุการใช้งาน  และป้องกันการเกิดสนิมของกรรไกรได้
  3. กรรไกรซิกแซก มีราคาแพง ควรระวังรักษาให้ดี เพราะลับยาก ไม่ควรใช้พร่ำเพรื่อ ควรวางเบาๆ อย่าให้ตกจะเสียความคม วิธีเลือกซื้อกรรไกรตัดผ้า ใช้สำหรับตัดแต่งริมผ้า เพื่อไม่ให้ลุ่ยง่าย ให้ลองตัดกระผ้าดูว่า คมหรือไม่ ถ้ากรรไกรดี    จะมีความคมจากโคนไปถึงปลายกรรไกร จะตัดได้เรียบ กรรไกรใช้สำหรับผ้าเท่านั้น ไม่ควรนำไปตัดสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ผ้าจะทำให้กรรไกรทื่อไม่คม การเก็บรักษา ควรเก็บในซองใส่กรรไกรโดยเฉพาะ ระวังอย่าให้ตกหรือหล่น เพราะจะทำให้กรรไกรสึก ตัดผ้าไม่ขาด ก่อนนำกรรไกรเก็บเข้าซอง ควรเช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือเช็ดด้วยน้ำมันจักร  เพราะจะเป็นการถนอม และยึดอายุการใช้งาน  และป้องกันการเกิดสนิมของกรรไกรได้

4. กรรไกรตัดผม  มีขนาดประมาณ 6 นิ้ว   ใช้หรับตัดแต่งทรงผม ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ถือจับเหมาะ ถนัดมือ เสียงขณะปฏิบัติงานมีความเงียบ ใช้กับเทคนิคการตัดผมได้ทุกเทคนิค  มีที่พักนิ้ว ถืออุปกรณ์ตัดผมที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ขาดไม่ได้  การเก็บรักษา ควรเก็บในซองใส่กรรไกรโดยเฉพาะ ระวังอย่าให้ตกหรือหล่น เพราะจะทำให้กรรไกรสึก ตัดผมไม่ขาด ก่อนนำกรรไกรเก็บเข้าซอง ควรเช็ดด้วยผ้าแห้ง หรือเช็ดด้วยน้ำมันจักร  เพราะจะเป็นการถนอม และยึดอายุการใช้งาน  และป้องกันการเกิดสนิมของกรรไกรได้

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของประเภทกรรไกร  ซึ่งมีอีกหลายประเภทแบ่งตามการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

 

 

You may also like