ขาว 3 ด้านทรงยอดฮิตของตำรวจไทย

by admin

ขาว 3 ด้านทรงยอดฮิตของตำรวจไทย

ปัจจุบันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 เมษายน พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาผู้บัญชากองกับการตำรวจแห่งชาติ  ออกระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พศ. 2561 โดยมีใจความว่าเครื่องแบบตำรวจแสดงถึงสัญลักษณ์ของผู้แต่งว่าเป็นข้าราชการผู้ทรงเกียรติเหล่าหนึ่งที่มีภารกิจผู้รักษากฎหมายและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนให้มีความสงบและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งตำรวจมีประสงค์ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกคนมีภาพลักษณ์ที่ดีเหมาะกับการเป็นผู้ที่อยู่ในกฎระเบียบวินัยเมื่อแต่งเครื่องแบบ ดังนั้นเพื่อแสดงถึงความมีระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจอันจะก่อให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสแก่ประชาชนด้วยระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้บัญชาการตำรวจเคยกำชับไปก่อนหน้านี้ว่าจึงให้ข้าราชการตำรวจแต่งตัวดังต่อไปนี้ข้าราชการตำรวจชายทุกคนเมื่อแต่งเครื่องแบบให้ตัดผมสั้นด้านข้างขาวทั้ง 3 ด้านด้านบนความยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร ข้าราชการตำรวจชายที่ปฏิบัติหน้าที่การสืบสวนหรือการข่าวหรือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อไม่แต่งเครื่องแบบสามารถไว้ผมรองทรงสูงได้แต่ห้ามทำสีผม หากจำเป็นต้องทำสีให้ทำเป็นสีดำเพียงเท่านั้นและห้ามใช้ครีมแต่งผมหรือสารใดๆตกแต่งทรงผมที่มองดูแล้วผมเปียก ส่วนทรงผมข้าราชการตำรวจหญิง ระบุว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่สืบหาข่าวหรือการข่าวในการถวายความปลอดภัยหรือการอารักขาบุคคลสำคัญให้แต่งกายสากลนิยมชุดสูทหรือชุดทรงซาฟารีและติดเครื่องหมายบอกฝ่ายโดยตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัดเมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยหลีกเลี่ยงการแสดงกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะเช่นยืดอกล้วงกระเป๋ายืนพิงเท้าแขนท้าวเอวไขว้ห้างเป็นต้นรวมทั้ง ทั้งต้องไม่แสดงกิริยาวาจาใดๆในลักษณะที่หยาบคายดูหมิ่นหรือเหยียดหยามประชาชนขณะที่เครื่องแบบตำรวจใช้สีกากีต้องเป็นสีกากีพระราชทานสง(สนว.01)  ซึ่งทรงผมตำรวจชายนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกันกับทรงนักเรียนชายนั่นเองค่ะ เพียงแต่ด้านนของทรงนักเรียนชายนั้นไม่ได้ระบุด้านบนว่าใช้ความยาวเท่าไหร่ ระบุเพียงว่าให้สมดุลกับด้านข้างเพียงเท่านั้น  และในปัจจุบันตำรวจชายไม่ค่อยได้เข้าร้านตัดผมเท่าไหร่นัก แต่จะหันมาตัดเองหรือสลับกับเพื่อนโดยการหาซื้อปัตตาเลี่ยนตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์ตัดผมทั่วไปค่ะ

You may also like