วิธีการซอย 10 สตางค์

by admin

วิธีการซอย 10 สตางค์

วิธีการซอย 10 สตางค์ต่อไปนี้คือ 1 การจับกรรไกรโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนางในการจับกรรไกรนิ้วชี้และนิ้วกลางประคองกรรไกรทำให้การซอยผมได้มั่นคงและไม่พลาด 2 การจับกรรไกรให้จับกรรไกรซอยพริกมือเข้าหาตัวจนนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านล่าง 3 การคีบตัดผมจะใช้ปลายกรรไกรจรดอยู่บนนิ้วมือซึ่งยังเอียงและความอยู่เสมอประมาณ 45 องศา 4 การตัดผมตามเส้นกรอบหรือตัดผมตามแนวนอนกรรไกรต้องให้อยู่บนนิ้วตลอด 5 การตัดผมเสมอช่อนำให้ตัดผมเสมอช่อนำโดยซิกแซก 1 ครั้งหนึ่งนิ้วและเอียงกรรไกร 45 องศา หรือเลี้ยงจนกว่าจะพ้นความยาวของท่อนำตัดโดยไม่ยกกรรไกรออกจากนิ้วเลื่อนกรรไกรแล้วตัดผมจนหมดถังก็จะทำให้ฟันปลาลึกมากหรือน้อยตามที่ต้องการ 7 ผมที่ถูกรถไว้ไม่ต้องต่อกันทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างเส้นกรอบหรือเส้นจุดไข่ปลากับเส้นตะเข็บจะเห็นว่าผมกลายเป็น 2 ระดับเมื่อแต่งด้วยกรรไกรซิกแซกจะสามารถแก้ไขได้แสดงให้เห็นว่าการตัดเส้นตรงผมเป็นตะเข็บสูงต่ำแตกต่างกัน

You may also like