การตัดผมให้ขาด มี 3 วิธีดังนี้

by admin

การตัดผมให้ขาด      มี 3 วิธีดังนี้

1. การเอียงมีดโกนมากจะถากผม ทำให้มีดกินผมได้มาก และ ตัดผมออกได้มาก

2. การเอียงมีดโกนน้อย จะถากผมและตัดผมออกได้น้อย

3. การเอียงมีดโกนน้อยที่สุด  จะถากผมได้แต่เพียงผิวเผินเท่านั้น แต่ผมจะไม่ขาด

           ในสมัยก่อนมีคนเคยนิยมใช้มีดโกนในการซอยผม เพราะว่าทรงผมโดยส่วนมากจะเป็นทรงผมที่นุ่มสลวยเป็นธรรมชาติ และหลังจากที่ซอยเส้นผมจะเป็นเส้นตรงที่มีน้ำหนักเส้นผมคมชัดโดยเฉพาะเส้นที่กรอบ  เมื่อความนิยมทรงผมเปลี่ยนไปการใช้กรรไกรจึงเข้ามาแทนที่ใบมีดโกน นับจากนั้นเป็นเวลานานมากที่กรรไกรได้รับความนิยมในการซอยผม และทั่วโลกให้การยอมรับอย่างเต็มที่  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากรรไกรจะดีกว่าการใช้มีดโกน แต่เป็นเพราะความนิยมและโลกที่หมุนเวียนไปความคิดของมนุษย์ก็หมุนเวียนตามความนิยมเช่นกัน ในหลักการใช้อุปกรณ์ตัดผม ที่ถูกต้องหรือการปรับแต่งผมที่ถูกต้องสวยงาม สามารถศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากโรงเรียนสอนตัดผมชายหรือโรงเรียนเสริมสวย ที่เปิดสอนโดยทั่วไปค่ะ

You may also like